Kháng cự, hỗ trợ là gì? Cách xác định vùng hỗ trợ (Support) và vùng kháng cự (Resistance)

Kháng cự,hỗ trợ là gì?Cách xác định vùng hỗ trợ (Support) và vùng kháng cự (Resistance)

#5mtrading

#forex

#ngoaihoi

#trading

#mt4

Related Articles

Back to top button