Forex LOT là gì? Tính lợi nhuận từ PiP và Lot như thế nào | 5M Trading

Forex LOT là gì, tính lợi nhuận từ PiP và Lot như thế nào | 5M

Trading trong video này sẽ hướng dẫn cho các bạn tất tần tật về các thông

sỗ pip và lot trong forex là gì, và nó có ý nghĩa như thế nào trong trade forex

Related Articles

Back to top button