Fibonacci là gì? Chỉ báo Fibonacci | Hướng dẫn sử dụng Fibonacci hiệu quả trong Forex

Fibonacci là gì? Chỉ báo Fibonacci | Hướng dẫn sử dụng Fibonacci hiệu quả trong Forex | 5M Trading

Dãy số Fibonacci là một dãy số có quy tắc cực kỳ đơn giản:

dãy số bắt đầu từ 0 và 1, số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước.

#forex

#fibonaccilagi

#5mtrading

Related Articles

Back to top button