Sóng Elliott là gì? Những nguyên lý căn bản về sóng Elliott

Sóng Elliott là gì? Những nguyên lý căn bản về sóng Elliott.

Nguyên lý sóng Elliott là một hình thức của phân tích kỹ thuật mà một số nhà đầu tư sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư, các mức cao và thấp trong giá và các yếu tố tập thể

#forex

#elliottlàgì

#elliottwave

Related Articles

Back to top button