Bản tin cuối tuần, Căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung | INVEST318

Bản tin cuối tuần, Căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung | INVEST318

1. ĐỒNG ĐÔLA BIẾN ĐỘNG DO CÁC TIN TỨC TRÁI TRIỀU TỪ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI MỸ – TRUNG

2. GIÁ NHÂN DÂN TỆ GIẢM SAU BÁO CÁO VỀ BẾ TẮC THƯƠNG MẠI

3. KINH TẾ HỒNG KÔNG CHÌM SÂU VÀO SUY THOÁI

4. EU ĐƯA RA QUAN ĐIỂM CHÍNH THỨC PHẢN ĐỐI ĐỀ XUẤT CỦA ANH VỀ BREXIT

5. DỰ TRỮ NGOẠI HỐI VÀ VÀNG CỦA TRUNG QUỐC TĂNG LIÊN TỤC TRONG 10 THÁNG QUA

Related Articles

Back to top button