Bản Tin Tài Chính Cuối Tuần, Giá Dầu Tăng Đột Biến Sau Cuộc Tấn Công Vào Ả Rập Xê Út | INVEST318

Bản Tin Tài Chính Cuối Tuần, Giá Dầu Tăng Đột Biến Sau Cuộc Tấn Công Vào Ả Rập Xê Út | INVEST318

1. TỶ GIÁ USD TĂNG LÊN MỨC CAO NHẤT TRONG 7 TUẦN.

2. ĐỒNG YÊN NHẬT TĂNG GIÁ TRONG BỐI CẢNH CĂNG THẲNG ĐỊA CHÍNH TRỊ GIA TĂNG Ở TRUNG ĐÔNG

3. GBP LÀ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHI CHỦ TỊCH UỶ BAN CHÂU ÂU EU TIN

RẰNG HỌ SẼ ĐẠT ĐƯỢC THOẢ THUẬN VỚI ANH

4. ĐỒNG ĐÔ LA ÚC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TĂNG CAO HƠN Ở ÚC

5. GIÁ DẦU BIẾN ĐỘNG MẠNH SAU CUỘC TẤN CÔNG VÀO 2 MỎ DẦU TẠI Ả RẬP SAUDI

6. VÀNG TĂNG VỌT SAU CĂNG THẲNG LEO THANG TẠI TRUNG ĐÔNG VÀO ĐẦU TUẦN TRƯỚC KHI QUAY VỀ MỨC ỔN ĐỊNH.

#invest318

#giadautang

#arabsaudi

#bantintaichinhcuoituan

#bantintaichinh

Related Articles

Back to top button