Trendline – Kênh Giá là gì ? Cách vẽ Trendline Kênh Giá chính xác để giao dịch Forex

Trendline – Kênh Giá là gì ?

Cách vẽ Trendline Kênh Giá chính xác để giao dịcTrendline là gì?

Trend khi dịch ra là xu hướng, trong thị trường tài chính trend thể hiện cho

xu hướng giá của thị trường như chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa…

Cách vẽ trend thường là nối các mức cao thấp lại với nhau.

#trendlinelagi

#kenhgialagi

#forex

Related Articles

Back to top button