Câu Chuyện Trader, Edward Thorp – Tay Cờ Bạc Khét Tiếng Đánh Bại Mọi Thị Trường | INVEST318

Câu Chuyện Trader, Edward Thorp – Tay Cờ Bạc Khét Tiếng Đánh Bại Mọi Thị Trường | INVEST318

Một người đã khiến cho các chủ song bạc cũng như các quỹ ở Wall street đều phải

kính nể? Trong lịch sử chỉ có duy nhất một người…Giáo sư Edward Thorp.

#Edwardthorp

#cauchuyentrader

#invest318

#nguoidanongdanhbaimoithitruong

Related Articles

Back to top button