BÍ QUYẾT: Quản Lý Vốn Trong Forex Cho Lợi Nhuận Ổn Định, An Toàn | Mr. Nghị

Những Cách Cơ Bản Để Quán Lý Vốn Trong Forex | Mr. Nghị

Quản lý vốn đơn giản là thế này, tưởng tượng bạn và tôi chơi trò tung đồng xu: mặt có hình đầu người bạn thua, mặt kia bạn thắng. Bạn có mức rủi ro là $10 cho mỗi lần chơi, còn tôi rủi ro $1.

Ngay cả khi tôi có ít vốn hơn, tôi cũng không có nhiều sợ hãi – bởi vì cần đến 100 lần thua liên tục tôi mới bị loại khỏi cuộc chơi. Chúng ta có thể chơi thời gian dài, trừ khi hai sàn giao dịch thu phí trên mỗi giao dịch (commission).

Quản lý vốn trong trading forex nhằm mục tiêu tồn tại

#quanlyvonforex

#quanlyvontrongforex

#quantrivonforex

Related Articles

Back to top button