ĐẠI DỊCH BỆNH biến “Giấc mộng Trung Hoa” thành “Ác mộng Trung Hoa” | Invest 318

ĐẠI DỊCH biến “Giấc mộng Trung Hoa” thành “Ác mộng Trung Hoa” | Invest 318

ĐẠI DỊCH xuất hiện như một đòn giáng mạnh vào nỗ

lực vực dậy nền kinh tế bết bát năm 2019.

Tại hầu hết các thành phố lớn, dân chúng ẩn nấp trong

nhà với hy vọng ngày mai trời lại sáng.

#daidichbenh

#dichbenhtrungquoc

#daidich

#giacmongtrunghoa

#trunghoa

#trungquoc

#giacmongtrungquoc

Related Articles

Back to top button