STEVEN GOHEN – Scandal Lớn Nhất Lịch Sử Thị Trường Ngoại Hối | INVEST318

STEVEN GOHEN – Scandal Lớn Nhất Lịch Sử Thị Trường Ngoại Hối | INVEST318

Ở tuổi 21, nhà tỉ phú tương lai đã được nhận vào làm việc tại Phố Wall ở vị trí thực

tập sinh trong bộ phận quyền chọn của công ty Gruntal & Co.

#Stevengohen

#cauchuyentrader

#thitruongtaichinh

#scandalngoaihoi

Related Articles

Back to top button