Michael Platt – Vị Vua của Wall Street 2016 | Câu chuyện Trader

Michael Platt – Vị Vua của Wall Street 2016 | Câu chuyện Trader

Michael Edward Platt sinh ngày 12 tháng 12 năm 1968

là một tỷ phú người Anh quản lý quỹ đầu cơ và được xem là người quản

lý quỹ phòng hộ giàu nhất nước Anh theo Danh sách của Thời báo Chủ nhật,

với khối tài sản ước tính lên tới 6,1 tỷ bảng Anh.

#cauchuyentrader

#forex

#invest318

#dautungoaihoi

Related Articles

Back to top button