Phân tích thị trường (04-08/05) | Vàng Đầu Tuần Tăng Nhẹ, Cuối Tuần Giảm – Dầu Hồi Phục – mForex

Phân tích thị trường (04-08/05) | Vàng Đầu Tuần Tăng Nhẹ,

Cuối Tuần Giảm – Dầu Hồi Phục – mForex

Trong video lần này, mình sẽ chia sẻ thông tin và dự báo của

mình về giá vàng, dầu và một số cặp tiền chính.

Related Articles

Back to top button