Mai Phương Thúy – Bình Hoa Di Động hay Hoa Hậu Chứng Khoán | INVEST318

Mai Phương Thúy – Bình Hoa Di Động hay Hoa Hậu Chứng Khoán | INVEST318

Mai Phương Thúy sinh ngày 6 tháng 8 năm 1988 tại Hà

Nội là Hoa hậu Việt Nam năm 2006 trong cuộc thi được tổ chức tại Nha Trang,

Khánh Hòa và lập kỷ lục về chiều cao 1,795m trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam.

#maiphuongthuy

#binhhoadidong

#hoahaumaiphuongthuy

#hoahauchungkhoan

#invest318

Related Articles

Back to top button