Cập Nhật Mới Nhất Căng Thẳng MỸ – IRAN. Cuộc Chiến Chưa Hồi Kết | INVEST318

Cập Nhật Mới Nhất Căng Thẳng MỸ – IRAN. Cuộc Chiến Chưa Hồi Kết | INVEST318

Iran tiếp tục oằn mình chống đỡ đòn trừng phạt mới từ chính quyền

Trump sau căng thẳng liên quan tới vụ hạ sát tướng Qassim Soleimani.

Related Articles

Back to top button