Larry Benedict – Một Huyền Thoại Của Quản Lý Rủi Ro | INVEST318

Larry Benedict – Một Huyền Thoại Của Quản Lý Rủi Ro | INVEST318

Con đường thành công thường được lát bằng thất bại.

Câu nói này hoàn toàn đúng với quá trình khởi nghiệp của Larry Benedict –

một huyền thoại của Quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Ông đã trải quãng thời gian thường xuyên mất tiền trong giao

dịch và bị đuổi việc suốt giai đoạn đầu sự nghiệp.

#cauchuyentrader

#invest318

#larrybenedict

#huyenthoai

Related Articles

Back to top button