John Paulson –Thống Trị Phố Wall Sau 10 Năm Chờ Đợi Rồi Lại Mất Trắng | INVEST318

John Paulson –Thống Trị Phố Wall Sau 10 Năm Chờ Đợi Rồi Lại Mất

Trắng Chỉ sau một phi vụ đầu cơ để đời, John Paulson đã gia nhập nhóm các siêu tỷ phú thế giới.

Related Articles

Back to top button