JESSE LIVERMORE. Nhà Đầu Cơ Vĩ Đại Nhất hay “Big Bear” Bị Thị Trường Nhấn Chìm | INVEST 318

JESSE LIVERMORE. Nhà Đầu Cơ Vĩ Đại Nhất hay “Big Bear” Bị Thị Trường Nhấn Chìm | INVEST 318

Bài học Jesse Livermore đã để lại cho các nhà đầu tư thế hệ sau này:

1. Đối thủ nặng kí nhất chính là bản thân ta

Sau những thành công chóng vánh và những lần gục ngã đau đớn, ông kết luận rằng kẻ thù của các nhà đầu tư chính là bản thân họ.

Ta luôn tự thuyết phục mình rằng quyết định đầu tư của chúng ta là đúng, và ta có thể tự kiểm soát cảm xúc bản thân. Tuy nhiên, phần lớn những cảm xúc này là nguồn cơn của các quyết định sai lầm.

2. Tính kỷ luật trong đầu tư

Phần lớn các nhà đầu tư không bám sát một hệ thống hay phương pháp giao dịch đủ lâu, thử nghiệm nó, rồi khi nó hoạt động không tốt ở một điều kiện nào đó là họ lại đi tìm một phương pháp mới và cứ mãi quẩn quanh trong vòng bất định như vậy.

Hãy nhớ rằng không có một phương pháp giao dịch nào hoạt động hiệu quả trên tất cả các điều kiện thị trường.

Việc của ta là hãy kiên trì theo đuổi phương pháp mà bản thân lựa chọn một cách kỷ luật.

Những quy tắc giao dịch của Jesse Livermore

Nếu bạn chưa nghiên cứu những cuốn sách của ông thì dưới đây là các trích dẫn tốt nhất để giúp bạn cải thiện giao dịch của mình.

#jesse_livermore

#nha_dau_co_vi_dai

#jesse_livermore_sach

#big_bear

#forex

#forex_trading

#huyen_thoai_trading

Related Articles

Back to top button