Hướng dẫn sử dụng bollinger bands cho trader đầu tư Forex

Bollinger bands là một công cụ được phát triển bởi trader nổi tiếng John Bollinger.

Đây là một công cụ do sự biến động giá được nhiều trader sử dụng.

#Forex

#fx

#ngoạihối

Related Articles

Back to top button