Bản tin cuối tuần, Vàng chấm dứt đà giảm bằng cú nhảy vọt cuối tuần | INVEST318

Bản tin cuối tuần, Vàng chấm dứt đà giảm bằng cú nhảy vọt cuối tuần | INVEST318

1. ĐỒNG ĐÔLA TĂNG NHỜ DỮ LIỆU KINH TẾ LẠC QUAN CỦA MỸ

2. BẢNG ANH GIẢM DO ÁP LỰC TỪ BREXIT

3. ĐỒNG EURO GIẢM DO TRỞ NGẠI MỚI TỪ BREXIT

4. NNTW THỤY ĐIỂN PHÁT TÍN HIỆU TĂNG LÃI XUẤT – ĐỒNG TIỀN ÍT TIẾNG TĂM TRỞ THÀNH NGÔI SAO

5. VÀNG CHẤM DỨT XU HƯỚNG GIẢM BẰNG CÚ NHẢY VỌT CUỐI TUẦN

#invest318

#xau

#giavangtang

#bantincuoituan

#26102019

Related Articles

Back to top button