George Soros, Nhà giao dịch đánh bại Ngân hàng Anh Quốc | INVEST318

George Soros – Nhà giao dịch đánh bại Ngân hàng Anh Quốc | INVEST318

Đã có nhiều nhà giao dịch và chiến lược gia vĩ đại trong lịch sử giao dịch ngoại hối đã

buộc cả thế giới phải dõi theo khi họ trở thành tỷ phú và thay đổi sự vận động của thị trường.

Trong số đó, có một cái tên sẽ luôn chiếm vị trí hàng đầu. Đó là George Soros,

còn được gọi là người đàn ông đã phá vỡ Ngân hàng Anh.

#George Soros

#cauchuyentrader

#giaodichforex

#invest318

Related Articles

Back to top button