Mô hình giá Forex: Mô hình vai đầu vai – Mô hình vai đầu vai ngược (Shoulder head shoulder)

Mô hình giá Forex: Mô hình vai đầu vai – Mô hình vai đầu vai ngược (Shoulder head shoulder)

Mô hình vai đầu vai là một mẫu hình giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật để giúp nhà đầu tư forex dự đoán điểm đảo chiều của giá chính xác và hiệu quả cao.

Ngược lại với mô hình vai đầu vai là mô hình vai đầu vai ngược, với mô hình này dự đoán sự đảo chiều tăng giá của thị trường forex chính xác rất cao.

Video này sẽ giúp bạn nhận biết mô hình vai đầu vai, điểm vào lệnh khi giá đảo chiều, điểm chốt lời hiệu quả. Bạn có thể kiếm bộn tiền khi đầu tư forex với với mô hình giá cổ điển này.

#Forex

#fx

#ngoạihối

Related Articles

Back to top button