Forex Bài 4| Pip là gì Lot là gì? Đòn bẩy forex là gì? |Forex15phut

Forex Bài 4| Pip là gì Lot là gì? Đòn bẩy forex là gì?

Ở forex bài 3 chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm cơ bản, ở trong forex bài 4 này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm:

Pips là gì?

Lot là gì ?

Đòn bẩy forex là gì?

#Forex

#fx

#ngoạihối

#vuanh

#forex15phut

#họcforex

Related Articles

Back to top button