Hướng dẫn đầu tư forex cho người mới: Tại sao đầu tư forex thắng lại ĐÁNG SỢ(phải xem hết mới hiểu)

Hướng dẫn đầu tư forex cho người mới: Tại sao đầu tư forex thắng lại ĐÁNG SỢ.

Khi tham gia vào thị trường ngoại hối chúng ta thường mong muốn được chiến thắng. Vì chiến thắng mang lại cho chúng ta niềm vui, lợi nhuận.

Nhưng không phải chiến thắng nào cũng nên vui, ngược lại có những chiến thắng chúng ta cần phải cảnh giá, phải đề phòng.

Người mới học đầu tư forex khi có được chiến thắng thường khiến họ chủ quan, tự tin thái quá, điều này dẫn đến việc trader bị cháy tài khoản ngay sau đó.

#Forex

#fx

#ngoạihối

Related Articles

Back to top button