Thị Trường Tài Chính Oằn Mình Trong Căng Thẳng MỸ – IRAN | INVEST318

Thị Trường Tài Chính Oằn Mình Trong Căng Thẳng MỸ – IRAN | INVEST318

Dù tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông giữa Mỹ và Iran đã hạ nhiệt nhưng sức ảnh

hưởng của nó lên giá vàng và dầu đã đủ lực để thổi bay nhiều đỉnh đã được thiết lập trước đó.

#cangthangmyvairan

#tinmyvairan

#tinhhinhmyvairan

#my

#iran

Related Articles

Back to top button