Sự Kiện Thị Trường Tài Chính 21/10/2019 – 25/10/2019 | INVEST318

Sự Kiện Thị Trường Tài Chính 21/10/2019 – 25/10/2019 | INVEST318

1. Tổng tuyển cử Canada: 21/10/2019

2. Mỹ công bố doanh số bán nhà sẵn có: 22/10/2019

3. Eurozone công bố chỉ số PMI chính thức: 24/10/2019

4. ECB quyết định lãi suất: 24/10/2019

5. Mỹ công bố số lượng đơn hàng bền (durable goods): 24/10/2019

6. Đức công bố chỉ số môi trường kinh doanh Ifo: 25/10

#thitruongtaichinh

#forex

#invest318

#daututaichinh

Related Articles

Back to top button