Sự Kiện Thị Trường Tài Chính Tuần 07/10/2019 – 11/10/2019 | INVEST318

Sự Kiện Thị Trường Tài Chính Tuần 07/10/2019 – 11/10/2019 | INVEST318

1. Biên bản cuộc họp của FOMC, ngày 9/10

2. Anh công bố GDP, ngày 9/10

3. Biên bản cuộc họp của ECB ngày 10/10

4. Mỹ công bố dữ liệu lạm phát, ngày 10/10

5. Báo cáo việc làm của Canada, ngày 11/11

6. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ, ngày 11/11

Related Articles

Back to top button