Đòn Bẩy Trong Forex Là Gì? 3 Phút Để Hiểu Rõ Về Nó | INVEST318 | LEVERAGE

Đòn Bẩy Trong Forex Là Gì? 3 Phút Để Hiểu Rõ Về Nó | INVEST318 | LEVERAGE

PIP LÀ GÌ? https://www.youtube.com/watch?v=wK32L…

Khi tăng đòn bẩy thì khả năng lãi cũng tăng lên, nhưng cùng lúc đấy cũng có thể tăng rủi ro. Như vậy bạn nên nhớ rằng dùng đòn bẩy cao sẽ cẩn quản lý rủi ro cẩn thận.

Rất khó tránh kết quả không xấu khi giao dịch Forex với đòn bẩy. Điều quan trọng là đừng mở vị trí với khối lượng khối lượng tối đa.

Related Articles

Back to top button