Benjamin Graham – Người thầy của các huyền thoại đầu tư, Warren Buffett, Irving Kahn…

Benjamin Graham – Người thầy của các huyền thoại đầu tư, Warren Buffett, Irving Kahn…

Benjamin Graham thường được nhắc đến với vai trò là thầy

giáo và người cố vấn cho nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

#cauchuyentrader

#BenjaminGraham

#nguoinoitieng

#benjamingrahamlaai

#bengiamingrahamsach

Related Articles

Back to top button