#99 – ETHEREUM VS NEO – KHÁC BIỆT GIỮA ETHEREUM VÀ NEO LÀ GÌ?

ETHEREUM VS NEO – KHÁC BIỆT GIỮA ETHEREUM VÀ NEO LÀ GÌ?

Ethereum: Mục tiêu của Ethereum là trở thành nền tảng cho DApps và họ phần lớn đạt được điều này. Họ sở hữu thị trường DApp ngay bây giờ. Lộ trình của họ là tất cả về việc cho phép người dùng và nhà phát triển kiểm soát nhiều hơn và nhiều lựa chọn hơn trong việc phát triển ứng dụng của họ.

NEO: NEO đang nỗ lực phát triển sản phẩm cho tương lai. Nó không chỉ đổi thương hiệu từ Antshares sang NEO vào tháng 6 năm 2017, nhưng họ cũng tập trung lại vào tiếp thị của mình – với thành công to lớn. Mục tiêu của Neo, tuy sử dụng nhiều công nghệ tương tự như Ethereum, là nền tảng cho một nền kinh tế thông minh mới.

#anhreviewico

#ico

#neo

#ethereum

#bitcoin

Related Articles

Back to top button