#96 – CẬP NHÂT ICO FRIENDZ – SOCIALMEDIA MARKET – THE ABYSS – AnhReviewICO

CẬP NHÂT ICO FRIENDZ – SOCIALMEDIA MARKET – THE ABYSS – AnhReviewICO

ICO Socialmedia Market sẽ gửi token SMT và 16/4, thông tin lên sàn vẫn chưa được xác nhận

ICO Friendz đã nộp đơn list lên sàn Binance và đã lộ ví Fdz trên sàn Binance

ICO TheAbyss sẽ mở bán ICO vào 16/4 và đã giảm Hard Cap xuống $18m

#anhreviewico

#ico

#friendz

#socialmediamarket

#smt

#theabyss

#bitcoin

#binance

Related Articles

Back to top button