#93 – ETHEREUM SẮP CHẠM “ĐIỂM CHẾT” – BITCOIN CASH HARDFORK – ETHEREUM SẼ HARDFORK?? – NEO

ETHEREUM SẮP CHẠM “ĐIỂM CHẾT” – BITCOIN CASH HARDFORK – ETHEREUM SẼ HARDFORK?? – NEO

Ethereum có thể sẽ chạm “điểm chết” trong thời gian ngắn tới sau khi có sự tăng trưởng mạnh trong ngày hôm nay.

Bitcoin cash sẽ ra mắt bản hardfork vào ngày 15/5, dự án được phát triển bởi đội ngũ Bitcoin ABC

Nhà sáng lập Ethereum không ủng hộ Ethereum hardfork NEO sẽ lên sàn Cobinhood vào cuối tháng 4

Related Articles

Back to top button