#92 – BITCOIN GIẢM MẠNH COIN NÀO TIỀM NĂNG TRONG THÁNG 4,5 – PHẦN 2 – AnhReviewICO

BITCOIN GIẢM MẠNH COIN NÀO TIỀM NĂNG TRONG THÁNG 4,5 – PHẦN 2 – AnhReviewICO

Kyber Network sắp tới sẽ hoàn thiện sàn giao dịch của mình cũng như họ đã có nhưng đối tác tốt, Kyber đang có các đối tác ví lớn và được đánh giá cao. Đồ thị của Kyber cũng cho thấythấy dấu hiệu sẽ tăng trong thời gian tới

ARK là 1 nền tảng giúp kết nối các blockchain lại với nhau và sắp tới sẽ cho ra mắt các cập nhật và cải tiến.

Vertcoin là 1 coin nền tảng khắc phục điểm yếu của Bitcoin đang bị chip ASIC khai thác quá nhiều. Vertcoin sẽ ra mắt các sản phẩm phù hợp với sàn Coinbase và cho ra mắt cặp trade USD/VTC, Euro/ VTC, Pound/VTC

Related Articles

Back to top button