#42 – BITCOIN TIẾP TỤC GIẢM, KHÔNG THỂ VƯỢT ĐƯỢC MỐC $12 000 – TẠI SAO VẬY ???

BITCOIN (BTC) TIẾP TỤC GIẢM KHÔNG VƯỢT ĐƯỢC MỐC $12,000 – TẠI SAO VẬY ???

Lý do đầu tiên bitcoin gặp 1 đường kháng cự cực mạnh.

Mở chart của coinmarketcap chúng ta sẽ thấy trong 3 tháng

https://youtu.be/FwJ5uNpEm7gtrở lại đây btc có 3 tháng vật lôn ở mức 12k

Related Articles

Back to top button