#197 – BITCOIN CÓ KHẢ NĂNG VỠ TRONG NĂM 2018 HAY KHÔNG? – PHÂN TÍCH ETHEREUM – NEO

BITCOIN CÓ KHẢ NĂNG VỠ TRONG NĂM 2018 HAY KHÔNG? – PHÂN TÍCH ETHEREUM – NEO

Bitcoin sẽ có thể hồi phục nhẹ trong 1 tuần tới nhưng về trung hạn vẫn cho khả năng giảm giá mạnh về vùng 5k-5k4 là khá cao.

Về dài hạn Bitcoin vẫn đang đi đúng xu hường kể từ năm 2014

Phân tích Altcoin, ethereum, neo

Related Articles

Back to top button