#196 – REVIEW DỰ ÁN ONTOLOGY (ONT) – THAM VỌNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM LƯU TRỮ DỮ LIỆU LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Ra mắt bởi Onchain, một công ty Trung Quốc vào năm 2017, Ontology là một nền tảng công cộng cho mọi loại hình dự án với mọi quy mô, và là một bước tiến lớn trong việc loại bỏ các rào cản giữa blockchain và lĩnh vực kinh doanh.

Ontology là một cách mạng, nó cho phép doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ Blockchain mà không cần phải hiểu biết về công nghệ này. Ngay bây giờ, không có cách nào để các doanh nghiệp tích hợp blockchain vào cơ sở hạ tầng của họ mà không có kiến thức sâu rộng về blockchain.

Đồng thời, các mạng tin cậy hiện tại phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau. Bảo vệ quyền riêng tư kém, giá trị dữ liệu chưa được khai thác, độc quyền quản lý dữ liệu và xác thực nhận dạng không hiệu quả là tất cả các cơ hội cho blockchain. Ontology dường như giải quyết tất cả những vấn đề này.

#anhreviewico

#ont

#review

#on

Related Articles

Back to top button