#192 – PHÂN TÍCH BITCOIN – CBOE GIAO DỊCH ETH – BITCOIN GOLD – BITCOIN CASH – EU HỌP BÀN CRYPTO

Bitcoin vẫn cho thấy một xu thế tăng trong thời gian tới và nếu không có bất cự cú tụt giảm bất ngờ nào thì Bitcoin có thể tăng lên vùng $7k5

CBOE cho phép giao dịch hợp đồng thông minh ETH vào cuối năm nay

Bitcoin gold bị delist khỏi sàn giao dịch Bittrex

Bitcoin cash đang có vấn đề nội bộ khi các thành viên có tiếng nói trong cộng đồng này đang tranh cãi gay gắt về sự thay đổi trong cách vận hành Bitcoin cash

Bitcoin đạt giá trị giao dịch cao hơn Paypal và chỉ đứng sau Visa

Các bộ trưởng tài chính của EU sẽ có 1 cuộc họp quan trọng vào tháng 9 tại Áo để bàn bạc và xem xét về việc quản lý tiền điện tử trong tương lai

#anhreviewico

#ico

#bitcoin

#ethereum

#eth

#bitcoingold

#btg

#bitcoincash

#bch

#crypto

#CBOE

Related Articles

Back to top button