#191 – XU HƯỚNG MỚI CỦA BITCOIN – ALTCOIN NÀO SẮP VỀ ĐÁY? ETH – NEO – XRP – BCC-CMT- EOS

Bitcoin có thể điều chỉnh trước khi lên tiếp vùng 7k5. Bitcoin lên vùng 7k5 có thể lên tiếp vùng 8k và quay trở về đáy 5k4. Thị trường sẽ bán tháo và sợ hãi khi về vùng này.

Altcoin có thể cho chúng ta 1 đợt tăng trong thời gian tới tuy nhiên sẽ điều chỉnh tiếp về đáy. Rất nhiều altcoin chưa về đáy và có thể giảm thêm trên 50% giá trị.

Phân tích eth, neo, xrp, bcc, cmt, eos

#anhreviewico

#ico

#eth

#neo

#xrp

#cmt

#bcc

#cmt

#eos

#bitcoin

#btc

#ethereum

#altcoin

Related Articles

Back to top button