#180 – THỊ TRƯỜNG CÓ CƠ HỘI TRỞ LẠI KHÔNG? PHÂN TÍCH BITCOIN- ALTCOIN- ETHEREUM- NEO- ADA- CMT- XRP

Bitcoin đang cầm chân ở mức $6000, đường hỗ trợ vô cùng quan trọng. Tỉ trọng của Bitcoin có thể còn tăng lên và vì thế giá Altcoin hoàn toàn có thể giảm tiếp

Phân tích altcoin

Ethereum có vào vùng mua tốt nhất hay chưa

Phân tích Neo, Ada, CMT,XRP

#anhreviewico

#bitcoin

#altcoin

#ethereum

#neo

#ada

#cmt

#xrp

Related Articles

Back to top button