#177 – BITCOIN CÓ CÒN CƠ HỘI HỒI PHỤC? – PHÂN TÍCH ALTCOIN – ETH – BTS – ELF – ICX – ETC

Bitcoin đang ở ngưỡng nhạy cảm khi giảm về $6k9, liệu bitcoin có khả năng phục hồi trong thời gian tới hay không? Ethereum Eth đang test vùng $400 và nếu không cầm chân được

ETH sẽ về vùng $280-$300

Phân tích BTS, ELF, ICX, ETC

#anhreviewico

#trade

#altcoin

#bitcoin

#eth

#elf

#icx

#etc

#trading

Related Articles

Back to top button