#176 – NGƯỠNG GIÁ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BITCOIN NĂM 2018 ? – COINMARKETCAP – OKEX – NYSE

Bitcoint sẽ phải test mức 10k$ và sẽ quyết định xu hướng của bitcoin trong năm 2018

Coinmarketcap bị lỗi hệ thống khiến giá của các coin bị sai lệch

Sàn OkexOkex phải bơm thêm 2500 BTC để tránh rủi ro cho 1 lệnh long trị giá gần nửa tỉ đô

Nhà điều hành sàn giao dịch lớn nhất thế giới NYSE sẽ sớm cho ra mắt thị trường Bitcoin vào tháng 11/2018 #anhreviewico

#ico

#bitcoin

#coinmarketcap

#okex

#nyse

#trade

Related Articles

Back to top button