#172 – REVIEW SEED FOUNDATION PROJECT – ÁP DỤNG BLOCKCHAIN VÀO NGÀNH NĂNG LƯỢNG XANH

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

SEED là từ viết tắt của ‘SINO ECO ENERGY DEVELOPMENT ‘. Trụ sở chính tại Singapore, SEED tham gia vào các dự án phát triển năng lượng thân thiện với môi trường trên toàn cầu. SEED tập trung phát triển dự án về năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió, mua các đơn vị giảm phát thải được chứng nhận, và phát triển các tòa nhà CDM và phần mềm và phần cứng CDM. Những dự án này đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ. Trước đây, chúng chủ yếu được tài trợ bởi chính phủ, các doanh nghiệp lớn, ngân hàng đầu tư và các nhà sản xuất điện độc lập lớn (IPP) và lợi nhuận được phân phối giữa các nhà đầu tư. SEED đã tạo ra một nền tảng kinh doanh thân thiện với môi trường hoàn toàn mới dựa trên blockchain, nơi các cá nhân có thể đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng thân thiện với môi trường. Cá nhân có thể mua tiền điện tử SEED để tham gia vào một doanh nghiệp thân thiện với môi trường và nhận được lợi nhuận phát sinh từ dự án dưới các điều kiện giống như các nhà đầu tư tổ chức như chính phủ và ngân hàng đầu tư. Với nền tảng kinh doanh này, SEED hy vọng rằng mọi người trên thế giới có thể tham gia vào nỗ lực cứu hành tinh của chúng ta và chia sẻ lợi nhuận.

#anhrevewico

#ico

#seed

#foundation

#blockchain

#review

Related Articles

Back to top button