#165 – BITCOIN SẼ GIẢM MẠNH HAY TIẾP TỤC TĂNG? XVG- NANO- ETC- ETHEREUM- COINBASE- MASTERCARD

Bitcoin sau 2 ngày tăng trưởng thần tốc đang gặp đường kháng cự khá mạnh ở vùng $7k5 và rất có thể Bitcoin sẽ điều chỉnh trước khi có thể liên tiếp.

XVG đang ở vùng hỗ trợ khá mạnh

NANO cũng đang ở vùng hỗ trợ mạnh và vùng mua tốt

ETC chưa phải ở vùng mua tốt rất có thể sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới

Coinbase phủ nhận việc SEC cấp phép mua lại 3 công ty

Mastercard đăng ký bằng sáng chế thanh toán crypto trên blockchain với SEC thành côngcông

#anhreviewico

#ico

#eth

#etc

#xvg

#nano

#coinbase

#mastercard

#ethereum

#bitcoin

Related Articles

Back to top button