#163 – REVIEW ICO ARIANEE – ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG LĨNH VỰC CHỐNG HÀNG GIẢ

Arianee cung cấp cơ hội để thêm một lớp tin cậy mới trong việc chứng nhận hàng hóa bên cạnh các lớp hiện có (giấy chứng nhận, RFID, hình ba chiều, v.v.) – mà không yêu cầu các thương hiệu phải các quy trình chứng nhận hiện tại – bằng cách tạo chứng chỉ lưu trữ trên blockchain

Arianee cho biết thêm một mô hình chống lại nạn hàng giả từ giờ trở đi, khả năng xác minh tính xác thực và nguồn gốc của sản phẩm sẽ được phân phối rộng rãi cho nhiều bên liên quan. Không có nghi ngờ rằng việc có một tài sản kỹ thuật số liên quan đến sản phẩm vật chất sẽ củng cố đáng kể niềm tin của người mua hoặc người mua tiềm năng về tính xác thực của sản phẩm. Cùng với hộp sổ sách tương ứng và giấy chứng chỉ của tài sản, sẽ có một tài sản kỹ thuật số bổ sung thêm một lớp bảo hiểm và không thể đảo ngược.

Bởi vì mô hình sử dụng công nghệ blockchain, tài sản được lưu trữ trong một chuỗi duy nhất và được liên kết trực tiếp với một số sê-ri vật lý duy nhất của tài sản. Thay vì phụ thuộc vào các thương hiệu, gánh nặng của việc chứng minh tính xác thực của sản phẩm hiện được mọi người chia sẻ và có thể truy cập được với bất kỳ ai.

#anhreviewico

#ico

#review

#arianee

#blockchain

#bitcoin

#ethereum

Related Articles

Back to top button