#150 – REVIEW ICO – DỰ ÁN ICO VANTAGE NETWORK – ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG GÂY QUỸ TỪ THIỆN

REVIEW ICO – DỰ ÁN ICO VANTAGE NETWORK – ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG GÂY QUỸ TỪ THIỆN

Ý tưởng của dự án:

Như các bạn đã biết, có một điều luôn cản trở chúng ta khi đóng góp vào những quỹ từ thiện, đó là liệu những đồng tiền mà chúng ta đóng góp có được sử dụng đúng mục đích hay không? Những đồng tiền đó sẽ được sử dụng như thế nào? Liệu có sự minh bạch ở đây hay không?. Trong khi mỗi năm, con số đóng góp vào các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận trên toàn thế giới lên đến hơn 400 tỷ đô, một con số khổng lồ, nếu nó không được minh bạch hóa thì thật là đáng lo ngại. Và Vantage sinh ra để giải quyết những vấn đề đó.

Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, Vantage Token sẽ mang lại sự minh bạch. Các nhà quyên góp sẽ có thể biết các tổ chức phi lợi nhuận sẽ chi tiêu khoản đóng góp của họ – chỉ bằng cách sử dụng mạng lưới Vantage. Việc theo dõi thật sư rất đơn giản, như là cách bạn tracking hàng của bạn khi mua hàng online từ các trang thương mại điện tử vậy.

Có thể nói, đây là mô hình Win-Win-Win. Nhà quyên góp sẽ có thể thấy kết quả của các khoản đóng góp của họ và sau đó, họ sẽ quyên góp nhiều hơn. Theo một cuộc khảo sát của YouGov Omnibus vào cuối năm 2017, 67% người sẽ quyên góp nhiều hơn cho một tổ chức từ thiện / phi lợi nhuận minh bạch trong cách họ chi tiền quyên góp.

Người cần nhận quyên góp sẽ nhận được đúng thứ họ cần, các quỹ, tổ chức phi lợi nhuận sẽ thu hút được nhiều hơn, và những người đóng góp thì thấy rõ những thứ họ làm có kết quả ra sao. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, nền tảng có khả năng mở rộng và sẽ hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác bao gồm gây quỹ giáo dục, chiến dịch chính trị, vốn mạo hiểm, huy động vốn từ cộng đồng và bất kỳ chiến dịch gây quỹ trực tuyến nào.

BÀI VIẾT CÓ NỘI DUNG THÔNG CÁO BÁO CHÍ NÊN CHỈ DÙNG ĐỂ THAM KHẢO VÀ KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ

#ico

#reviewico

#review

#vantagenetwỏk

#token

#blockchain

Related Articles

Back to top button