#139 BITCOIN THỊ TRƯỜNG GIẢM MẠNH-CFTC ĐIỀU TRA VIỆC THAO TÚNG-IMF ỦNG HỘ CRYPTO- CANADA

BITCOIN THỊ TRƯỜNG GIẢM MẠNH – CFTC ĐIỀU TRA VIỆC THAO TÚNG – IMF ỦNG HỘ CRYPTO – CANADA

Bitcoin giảm mạnh xuống $6600 và đã phá trend kéo dài từ đầu năm. Bitcoin có khả năng sẽ hồi phục lên $7200 trước khi tiếp tục rơi xuống.

CFTC đang điều tra về việc các sàn giao dịch có hành động thao túng giá thị trường. Các sàn sao dịch từ chối cung cấp các tài liệu liên quan.

IMF Quỹ tiền tệ quốc tế có bản báo cáo về tiền tệ thế giới và đã có sự ủng hộ đối với tiền điẹn tử

Canada đang có dự thảo quản lý tiền điện tử đối với các sàn giao dịch

Related Articles

Back to top button