#135 ETHEREUM HỨA HẸN MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI – BINANCE MỞ QUỸ BLOCKCHAIN – HUOBI 10 LÀ GÌ

ETHEREUM HỨA HẸN MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI – BINANCE MỞ QUỸ BLOCKCHAIN – HUOBI 10 LÀ GÌ

Vitalik Buterin, người tạo ra Ethereum, đã giải thích trong phiên OmiseGO AMA gần đây với các giải pháp như Sharding và Plasma, mạng Ethereum cuối cùng sẽ có thể xử lý 1 triệu giao dịch mỗi giây và có khả năng hơn 100 triệu giao dịch mỗi giây

Binance mở quỹ tài trợ start-up blockchain lên tới $1 tỉ Huobi bắt tay với Trung Quốc và Hàn Quốc mở quỹ 90 triệu đô

HB10 là từ viết tắt của Huobi 10 Index, là một chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá tổng hợp từ 10 cryptocurrency mạnh do Huobi lựa chọn. Sàn Huobi cho phép bạn mua HB10 và xem HB10 như một danh mục đầu tư an toàn thay vì mua bán các đồng tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Related Articles

Back to top button