#134 – ETHEREUM VS EOS – ICO 4 TỶ ĐÔ LA CÓ ĐIỀU GÌ KHÁC BIỆT?

ETHEREUM VS EOS – ICO 4 TỶ ĐÔ LA CÓ ĐIỀU GÌ KHÁC BIỆT?

Một thách thức đối với các nhà sáng tạo và nhà phát triển ứng dụng trong nền kinh tế blockchain mới này là khó khăn trong việc xây dựng một ứng dụng blockchain mới từ đầu.. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp, những thách thức này khiến rào cản gia nhập không cao. Không có cách nào mà một công ty khởi nghiệp nhỏ có thể độc lập tài trợ cho một mạng lưới máy tính mạnh mẽ được phân phối rộng rãi để bảo đảm cho ứng dụng của họ. Để so sánh, hãy tưởng tượng nếu mọi nhà thiết kế trò chơi máy tính đều phải xây dựng một máy tính từ đầu để chạy một trò chơi cụ thể và đồng thời họ phải phát triển một hệ điều hành trò chơi cụ thể để truyền đạt hướng dẫn giữa trò chơi và máy tính. Có khả năng với mô hình thiết kế như vậy, phần lớn các trò chơi và ứng dụng sẽ không bao giờ được xây dựng.

#Anhreviewico

#ico

#ethereum

#eos

#bitcoin

#neo

#cardano

Related Articles

Back to top button