#131 – BITCOIN CÓ BỊ THAY THẾ BỞI CÁC COIN ẨN DANH HAY KHÔNG? – ZCASH ZENCASH NỀN TẢNG BẢO MẬT MỚI

BITCOIN CÓ BỊ THAY THẾ BỞI CÁC COIN ẨN DANH HAY KHÔNG? – ZCASH, ZENCASH NỀN TẢNG BẢO MẬT MỚI

Trước khi tìm hiểu ZenCash là gì, chúng ta cần tìm hiểu tại sao cần sự riêng tư? Bảo mật không phải là điều gì đó cần giấu đi.

Bảo mật là về một cái gì đó cần bảo vệ. Đó là bạn là ai. Đâu là điều bạn tin tưởng, đâu là điều bạn muốn trở thành. Bảo mật là những gì mang lại cho bạn khả năng chia sẻ với thế giới bạn là ai, theo cách riêng của bạn, để họ hiểu những gì bạn đang cố gắng trở thành. Và để bảo vệ những phần của bạn mà bạn không chắc chắn, bạn vẫn đang thử nghiệm. Nếu chúng ta không có sự riêng tư, những gì chúng ta đang mất là khả năng phạm sai lầm.

Chúng tôi mất khả năng để là chính mình. Quyền riêng tư là nguồn gốc của tất cả các quyền khác.

Tự do ngôn luận không có nhiều ý nghĩa nếu bạn không thể có một không gian yên tĩnh.

Zen Cash, mạng lưới tiền mã hóa TLS end-to-end ẩn danh đầu tiên, dịch vụ nhắn tin, nền tảng nội dung và tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)

Related Articles

Back to top button