#125 BTC GOLD BỊ TẤN CÔNG – DASH ZCASH MONERO DELIST KHỎI SÀN COINCHECK – 250TR USDT IN THÊM

BTC GOLD BỊ TẤN CÔNG – DASH ZCASH MONERO DELIST KHỎI SÀN COINCHECK – 250TR USDT IN THÊM

Bitcoin gold bị tin đồn tấn công 51% attack trong ngày hôm qua

Dash Zcash và Monero sẽ bị delist trên sàn Coincheck

250 triệu USDT được in ra

Xu hướng thị trường giảm sau tuần lễ blockchain Concencus ở NYC có thể gây khó hiểu cho nhiều người. Bởi lẽ, phần lớn những người tham dự hội nghị Đồng Thuận sẽ không mua số lượng lớn tiền điện tử trong thời gian diễn ra hội nghị. Nếu một đại diện tài chính của một quỹ hoặc nhà đầu tư tổ chức tham dự tuần lễ Blockchain, họ chắc chắn sẽ cần phải đưa ra những nghiên cứu và ý tưởng đầu tư với team của họ sau khi trở về nhà.

Related Articles

Back to top button